ВУЗ ШАГ

Дружелюбівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

   


Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результати

КОНСПЕКТ УРОКУ З МАТЕМАТИКИ 5 КЛАС "ВЛАСТИВОСТІ МННОЖЕННЯ"

Тема: Властивості множення.

Мета: формувати уявлення учнів про зміст дії множення чисел; виробити вміння застосовувати отримані знання під час обчислень; домогтися засвоєння учнями основних властивостей дії множення чисел; розвивати пам’ять, увагу, мислення; виховувати наполегливість, старанність, акуратність під час виконання записів у зошитах.

Тип уроку:  засвоєння нових знань.

Обладнання: опорний конспект, підручник, таблиця-схема «Властивості множення».

Література: Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2005. - 352 с: іл.

Хід уроку

І. Організаційна частина. (2 хв.)

Доброго дня, сідайте, приготувались до уроку, налаштувались на роботу, черговий, скажіть,  будь-ласка, хто відсутній.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.(2 хв.)

Перевіряю домашнє завдання. Записую відповіді до завдань, допускаючи помилки, щоб учні виправляли і слідкували за своїми вправами в зошитах.

ІІІ. Актуалізація опорних знань. (3 хв.)

Усні вправи

1.     Заповніть ланцюжок обчислень:

(60, 5, 85, 110)

2.      Добуток чисел 5 і 3 помножте на 4.

5*3*4=5*4*3=60

3.     Знайдіть добуток суми 7 і 9 на 4.

(7+9)*4=64

VI. Повідомлення теми, мети, завдань. Мотивація навчальної діяльності. (2 хв.)

Сьогодні на уроці ми розглянемо дію множення, основні властивості дії множення. Властивості множення допоможуть вибрати найраціональніший спосіб при множенні. Надалі властивості допоможуть при вивченні множення звичайних і десяткових дробів, раціональних чисел, що будуть вивчатися далі.

V. Сприймання та первинне усвідомлення нового матеріалу. (10 хв.)

Як вже зазначалось сьогодні ми з вами розглянемо властивості множення.

Згадаємо, що помножити число а на число b означає знайти суму b доданків, кожний із яких дорівнює а, де а і b – множники, с – добуток.

Властивості множення:

Переставна. Від перестановки множників добуток не змінюється:

а * b = b * а

Приклад:

23 * 32 = 32 * 23 = 736

56 * 43 = 43 * 56 = 2408

Сполучна.  Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел:

(а*b)*с = а*(b*с) = а*b*с

Приклад

4*33*25 = (25*4)*33 = 3300

Переставна і сполучна властивості множення поширюються на довільну кількість множників і дозволяють виконувати множення у довільному порядку:

Приклад

33*25*5*4*2 = 33*(25*4)*(5*2)=33000

Розподільна. Щоб помножити суму на число, можна кожний доданок помножити на це число і знайдені добутки додати:

(а+b)*с = ас + bc

Приклад

(50+9)*5 = 50*5+9*5 = 250+45 = 295

68*7+32*7 = (68+32)*7 = 100*7 = 700

Щоб помножити різницю на число, можна зменшуване і від’ємник помножити на це число й від першого добутку відняти другий:

(а – b)*c = ac – bc

Приклад

3*(З - 2) = 1*3 =3.

(3*3)-(3*2) = 9-6 = 3.

Отже, 3*(3 - 2) = 3*3 - 3*2.

Якщо одиницю помножити на будь-яке число, дістанемо те саме число:

а*1 = 1*а = а

45*1 = 1*45 = 45

Якщо хоча б один множник дорівнює нулю, добуток дорівнює нулю:

 0*а = а*0 = 0

0*56 = 56*0 = 0

VI. Cистематизація та узагальнення знань учнів. (20 хв.)

Вправи письмово в зошитах:

№ 433. Обчисліть зручним способом:

4*17*25 = (25*4)*17 = 100*17 = 1700

8*475*125 = (125*8)*475 = 1000*475 = 475000

5*9*200 = (5*200)*9 = 1000*0 = 9000

65*97 = 6305

72*8 = (70 + 2)*8 = 70*8 + 2*8 = 560 + 16 = 576

67*9 = (70 – 3)*9 = 70*9 – 3*9 = 630 – 27 = 603

Робота біля дошки:

№ 436 (3,4) Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

943*268+943*232=943*(268+232) =943*500=471500 (в цьому виразі у кожному з доданків є однаковий множник 943, тому ми можемо застосувати розподільну властивість множення).

65*246 – 65*229 – 65*17 = 65*(246 – 229 – 17) =

= 65*(246 – (229 + 17)) = 65*(246 – 246) = 65*0 = 0.

№434

1) 903*40 = (900 + 3)*40 = 900*40 + 3*40 = 36000 +120 = 36120;

2) 75*28 = 75*(30 – 2) = 75* 30 – 75*2 = (70 + 5)*30 – 150 =

= 70*30 + 5*30 – 150 = 2100 + 150 – 150 = 2100;

3) 4*19 – 41*9 = (19 – 9)*41 = 10*41 = 410;

4) 817*25 + 817*75 = (25 + 75)*817 = 100*817 = 81700.

№452. Запишіть вираз, що дорівнює даному, з дужками:
          а) 96·12 + 4·12 = (96+4)       *12 = 1200

    б) 42·17 – 42·7 = (17-7)*42 = 420 

    в) 70·а + 30·а = (70+30)*а = 100а

    г) 36·k – 6·k = (36-6)*k

Додаткове завдання:

Знайдіть пропущені числа або букви:

а) 25*37*? = 3700 (25*37*4)

б) 25*? + 50 = 25 · 40 (25*38+50)

в) 3с + 7с = ?с (3с+7с = 10с) 

 г) 17c*?х = 34сх.(17с*2х = 34сх)

VII. Підсумок уроку. (3 хв.)

Запитання до класу

Як записати:

·        переставну властивість множення для чисел х і у; 3 і 7; 2 і а? (у*х, 7*3, а*2)

·        сполучну властивість множення для чисел х, у і z; 2 · 7 і 5; 2, х і z? ((х*у)*z, (2*5)*7, (2*х)*z)

·        розподільну властивість множення для суми х і у та z, для суми а і 5 та 2; для суми 13 і 19 та b? ((х+у)*z = x*z+y*z, (a+5)*2 = 2*a+5*2, (13+19)*b = 13*b+19*b)

VIII. Домашнє завдання. (1 хв.)

x16, впр. №437, №439, ст.41 (вправи подібні до тих що виконували на уроці).

ІХ. Оцінювання та мотивація. (2 хв.)

Оцінюю учнів, що працювали на уроці і мотивую оцінки. Виставляю оцінки в щоденники.

Нравится